skip to Main Content
Wilhelmina

Koninklijk Bezoek

Middenin in het groene hart van Voorhout staat de Kleine Kerk. De geschiedenis van de Kleine Kerk dateert van voor het jaar 1000. Volgens een brief van Keizer Hendrik IV werd Forenholte (het huidige Voorhout) in het jaar 1064 met zijn kapel aan het bisdom Utrecht geschonken.

De kerk staat op een hoog kerkhof en bestaat voor een groot deel uit het tufstenen koor van de middeleeuwse dorpskerk. Het schip van deze dorpskerk werd in 1809 teruggegeven aan de katholieken. Door een muur werd het schip afgescheiden van het protestantse gedeelte. Nadat de toren was uitgebrand door blikseminslag werd het rooms-katholieke deel gesloopt en werd de Sint Bartholomeuskerk gebouwd.

Onder de houten vloer in de kerk liggen grafstenen van o.a. de beroemde Voorhoutse familie Boekhorst. Op de begraafplaats naast de kerk staat het baarhuisje dat evenals de kerk zelf, een rijksmonument is.

In 1913 was de kerk te klein geworden en werd deze uitgebreid. De eerste steen werd toen gelegd door een 3,5 jarig meisje. In 1914 werd de vergrote kerk feestelijk in gebruik genomen en in 1988 is de kerk gerestaureerd. De Kleine Kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Voorhout.

Koningin Wilhelmina

Wijlen koningin Wilhelmina bezocht tot tweemaal toe de Kleine Kerk om een dienst van dominee Ter Haar Romeny bij te wonen. De eerste keer was op 9 juli 1916. Het preekboek vermeldt in een klein bijzinnetje: “Bezoek van H.M. de koningin Wilhelmina”. Een krantenknipsel uit die tijd beschrijft het bezoek: “Nadat H.M. voor het zandlaantje was uitgestegen, geleidde het lid van den Kerkenraad de heer Van Vliet H.M. langs het laantje en de steenen trappen op over het keurig aangelegde Kerkplein het kerkgebouw binnen, waar ds. ter Haar Romeny voorging.”

Een maand later op 13 augustus 1916 bezocht Wilhelmina voor de tweede keer de Kleine Kerk. Na afloop van deze dienst wordt o.a. de zoon van de dominee, Adam Barend, gedoopt. In het doopboek staat geschreven dat de dopen “in het bijzijn van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina“ hebben plaatsgevonden.

Back To Top